CDC Việt Nam đã Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY mang đậm dấu ấn doanh nghiệp sự hài hòa trong từng không gian.

  • Diện tích: 350m2
  • Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà Quang Minh  – Khu Ngoại Giao Đoàn Hà nội

Xem ngay những hình ảnh thực tế của dự án CRYSTAL BAY

Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 10

Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 11

Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 12

Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 13 Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 14 Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 15 Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 16 Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 17 Thiết kế và thi công dự án văn phòng CRYSTAL BAY 18