Dự án thiết kế và thi công văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà

Tầng 3 đơn nguyên 1 toà nhà T1 – Thăng Long Victory, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 400m2

Xem ngay những bức ảnh thiết kế văn phòng Phúc Hà ngay sau đây.

Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 16

Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 17

Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 18

Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 19 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 20 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 21 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 22 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 23 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 24 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 25    Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 26 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 27 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 28 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 29 Thiết kế và thi công văn phòng công ty Phúc Hà 30