Bảo Hiểm VIETINBANK – 1000m2 tại Tầng 4 tòa nhà ICON4 – 243A Đê la Thành – Hà nội .

Thiết kế và thi công văn phòng tổng công ty

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (tên giao dịch là Bảo hiểm VietinBank, tên viết tắt là VBI) tiền thân là Công ty liên doanh giữa Ngân hàng Công thương Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Châu Á của Singapore.

Hình ảnh thiết kế nội thất văn phòng

Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 34Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 35Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 36Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 37Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 38Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 39Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 40Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 41Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 42Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 43Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 44Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 45Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 46Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 47Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 48Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 49Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 50Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 51Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 52Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 53Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 54Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 55Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 56Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 57Thiết kế nội thất văn phòng Bảo Hiểm VIETINBANK 58